Szkoła języka angielskiego Metodystów

Niepubliczne medyczne studium
Muzeum Zagłębia w Będzinie

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku Białej

Dom Wczasowy - Kłos w WiœleSzkoła jak dom w Katowicach

Gallus Katowice

Informator - szkoły

SZKOŁY
szkoły podstawowe
gimnazja
zespoły szkół
licea ogólnokształcące
szkoły policealne
SZKOŁY WYŻSZE
SZKOŁY JĘZYKOWE
OŚRODKI WYPOCZYNKOWE
POMOCE DLA SZKÓŁ (MEBLE, AKCESORIA)
KULTURA I SZTUKA

  REKLAMA


Zespół Szkół nr 7 43-100 Tychy
ul. Browarowa 1a;  tel. (032) 227 36 32


 1. I. KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 :
  1. TECHNIKUM NR 6 -  4.letnia szkoła ponadgimnazjalna
   • TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
   • TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO
   • TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH
   • KUCHARZ
   • KELNER
  2. VII LICEUM PROFILOWANE - 3.letnia szkoła ponadgimnazjalna;
  3. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 - zawodowa szkoła ponadgimnazjalna umożliwiająca uzyskanie zawodu oraz kontynuację kształcenia w Technikum uzupełniającym;
   • KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII
   • CUKIERNIK
   • PIEKARZ
  4. TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE NR 5 - 3.letnia szkoła dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, kończąca         się maturą
   • TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO
   • TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
 2. BAZA SZKOŁY
  • 2 sale gimnastyczne
  • 3 boiska szkolne s biblioteka z czytelnią
  • pracownia informatyczna z dostępem do internetu
  • nowoczesna pracownie gastronomiczne
  • pracownie chemiczne
  • pracownia fizyczna
  • pracownie do teoretycznych
  • przedmiotów zawodowychs pracownie do przedmiotów ogólnych
 3. OSIĄGNIĘCIA
  • czołowe miejsca i wyróżnienia na Forum Myśli Technicznej Młodzieży Szkół Średnich- konkursie prac dyplomowych organizowanym przez Kuratorium Oświaty i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach
  • lureaci oraz finaliści /co roku/ Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności
  • W roku szkolnym 2004/2005 odbyły się praktyki zagraniczne w ramach programu Leonardo Da Vinci w Norwegii i w Niemczech, w których uczestniczyło 30 uczniów naszej szkoły.oferta należy do kategorii:
oferta dotyczy miast: