Szkoła języka angielskiego Metodystów

Niepubliczne medyczne studium
Muzeum Zagłębia w Będzinie

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku Białej

Dom Wczasowy - Kłos w WiœleSzkoła jak dom w Katowicach

Gallus Katowice

Informator - szkoły

SZKOŁY
szkoły podstawowe
gimnazja
zespoły szkół
licea ogólnokształcące
szkoły policealne
SZKOŁY WYŻSZE
SZKOŁY JĘZYKOWE
OŚRODKI WYPOCZYNKOWE
POMOCE DLA SZKÓŁ (MEBLE, AKCESORIA)
KULTURA I SZTUKA

  REKLAMA


 

 

Zespół Szkół Łączności im prof. Stanisława Fryzego
w Gliwicach, ul. Warszawska 35
tel.: 032 231-36-12, www.zsl.gliwice.pl

 


I. Czteroletnie Technikum dla absolwentów gimnazjum

W naszej szkole w roku szkolnym 2013/2014 prowadzimy nabór do klas o profilach:

 • Technik elektronik
 • Technik informatyk
 • Technik logistyk
 • Technik spedytor – nowy kierunek

W rankingu „Perspektyw 2012” nasza szkoła plasuje się na czołowym 2 miejscu w skali województwa śląskiego, wyprzedzając tym samym wiele renomowanych szkół.
W skali ogólnopolskiej zajmujemy 21 miejsce.

Szczegółowe informacje o kierunkach:

Technik elektronik
Kształcenie w zawodzie technik elektronik pozwala nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych;
 • użytkowania urządzeń elektronicznych;
 • naprawy urządzeń elektronicznych.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w zakładach produkujących lub stosujących urządzenia elektroniczne, w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, w placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych, w placówkach zajmujących się sprzedażą urządzeń elektronicznych.
 
Technik informatyk
Kształcenie w zawodzie technik informatyk umożliwia opanowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Po ukończeniu szkoły absolwenci znajdują zatrudnienie jako administratorzy sieci i systemów, operatorzy i serwisanci sprzętu komputerowego, administratorzy baz danych, projektanci stron internetowych, programiści.
 
Technik logistyk
Zawód technika logistyka daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności potrzebnych w procesie planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiednich informacji z punktu pochodzenia produkcji do miejsc ich konsumpcji – w celu zaspokojenia wymagań klienta. Zadaniem logistyki jest takie organizowanie przemieszczania i składowania produktów, by koszty tych procesów były racjonalne, warunki nabywania produktów były zgodne z oczekiwaniami konsumentów. Miejscem zatrudnienia specjalistów w zakresie logistyki są przede wszystkim przedsiębiorstwa transportowe i transportowo - spedycyjne.
 
Technik spedytor - NOWY
Absolwent wykształcony w zawodzie technik spedytor jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 • planowanie oraz organizowanie przewozów ładunków;
 • prowadzenia dokumentacji ściśle związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych;
 • prowadzenia dokumentacji ukierunkowanej na rozliczenia z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
 • wykonywania prac monitorujących przebieg procesu transportowego.

Technicy spedytorzy mogą podjąć pracę w następujących przedsiębiorstwach:
logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych, przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary, hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.
Szkoła kończy się maturą i egzaminem zawodowym dającym tytuł technika.


Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.
Odwiedź naszą stronę: www.zsl.gliwice.ploferta należy do kategorii:
oferta dotyczy miast: