Szkoła języka angielskiego Metodystów

Niepubliczne medyczne studium
Muzeum Zagłębia w Będzinie

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku Białej

Dom Wczasowy - Kłos w WiœleSzkoła jak dom w Katowicach

Gallus Katowice

Informator - szkoły

SZKOŁY
szkoły podstawowe
gimnazja
zespoły szkół
licea ogólnokształcące
szkoły policealne
SZKOŁY WYŻSZE
SZKOŁY JĘZYKOWE
OŚRODKI WYPOCZYNKOWE
POMOCE DLA SZKÓŁ (MEBLE, AKCESORIA)
KULTURA I SZTUKA

  REKLAMA


 

Szkoła Podstawowa nr 6
im. ks. Karola Palicy w Tychach
ul. Katowicka 102  43-100 Tychy
tel. (032) 219 88 12

email: sp6@poczta.onet.pl

www: http://sp6.tychy.hosted.pl
Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Karola Palicy w Tychach jest nowoczesną placówka oświatową, która stwarza przyjazny klimat i niesie pomoc dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej. Ponadto dbamy o to, by w naszej szkole, każdy – tak uczeń jak i nauczyciel, znalazł swoje miejsce i warunki do twórczego rozwoju osobowości w atmosferze przyjaznej, życzliwej i wolnej od lęku i poczucia zagrożenia.
Naszym naczelnym mottem jest „SZÓSTKA NA SZÓSTKĘ”.
W 2006 roku otrzymaliśmy certyfikat „Śląskiej Szkoły Jakości”.
Na jakość edukacji realizowanej w naszej szkole ma również wpływ bogate wyposażenie sal lekcyjnych, piękny budynek, przestronne i kolorowe wnętrze. Uczniowie czują się w takiej szkole dobrze i bezpiecznie, mają możliwość osiągania bardzo dobrych wyników w nauce, rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.
Chcąc zapewnić uczniom wszechstronne wykształcenie szkoła nasza proponuje:
 • język angielski już w pierwszej klasie;
 • autorski program nauczania informatyki już od klasy pierwszej;
 • innowację pedagogiczną pt.: „Edukacja Europejska” w klasach IV – VI;
 • innowację pedagogiczną pt.: „W świecie filmu i teatru” w nauczaniu języka polskiego w klasach IV – VI;
 • nowoczesną pracownię komputerową ze stałym dostępem do Internetu;
 • nowoczesną pracownię językową;
 • działalność Szkolnego Klubu Europejskiego;
 • różnorodne koła zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych;
 • aktywne metody nauczania;
 • niezbyt liczne klasy;
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • stały monitoring postępów wiedzy uczniów dzięki „dziennikowi internetowemu”;
 • współpracę z innymi europejskimi szkołami w ramach projektu „eTwinning”
 • współpracę ze szkołą na Ukrainie, w Tarnopolu

oferta należy do kategorii:
oferta dotyczy miast: