Szkoła języka angielskiego Metodystów

Niepubliczne medyczne studium
Muzeum Zagłębia w Będzinie

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku Białej

Dom Wczasowy - Kłos w WiœleSzkoła jak dom w Katowicach

Gallus Katowice

Informator - szkoły

SZKOŁY
szkoły podstawowe
gimnazja
zespoły szkół
licea ogólnokształcące
szkoły policealne
SZKOŁY WYŻSZE
SZKOŁY JĘZYKOWE
OŚRODKI WYPOCZYNKOWE
POMOCE DLA SZKÓŁ (MEBLE, AKCESORIA)
KULTURA I SZTUKA

  REKLAMA


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE


43-400 Cieszyn, ul. Sienkiewicza 2     tel./fax:(0- 33) 852 12 37    www.republika.pl/lotecieszyn         e-mail: lotecieszyn@poczta.onet.pl


Matura 2005: z większości przedmiotów LOTE uzyskało najwyższe średnie wyniki wśród szkół powiatu cieszyńskiego!

Potwierdzona jakość nauczania!
  • Wyniki matury 2006: 15%-20% wyższe wyniki od średniej województwa z języków obcych, geografii; ponad 10% wyższe wyniki w przedmiotach biologia, chemia.
  • Olimpiady 2006: Złoty Medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Korei Południowej.
  • ok.20% uczniów posiada międzynarodowe certyfikaty językowe j.angielski, j.niemiecki, j.francuski.

Co proponujemy w roku szkolnym 2007/2008:

Klasy:
A. Matematyczna poszerzony program nauczania matematyki i języków obcych, solidne przygotowanie do studiów na kierunkach ścisłych.
B. Proeuropejska poszerzony program WOS, obowiązkowe języki obce: j.angielski, j.niemiecki, j.francuski, solidne przygotowanie uczniów do studiów lingwistycznych, prawniczych, humanistycznych.
Zajęcia seminaryjne: zgodnie z kierunkiem przyszłych studiów i swoimi zainteresowaniami każdy uczeń obowiązkowo wybiera co najmniej dwa seminaria z dowolnych przedmiotów już w pierwszej klasie !!, realizując w ten sposób rozszerzony program z tych przedmiotów.
Dobre warunki nauki: liczebność klas 22 uczniów, podział na grupy, nowoczesne pracownie, możliwość korzystania z INTERNETU, szafka dla każdego ucznia, kawiarnia i dobrze zaopatrzony bufet, obiady na terenie szkoły.
Zajęcia pozalekcyjne: języki: łaciński, szwedzki, rosyjski; kółko teatralne, chór, kółko filozoficzne, SKS.

A ponadto:
  • konwersacje z j.angielskiego prowadzą lektorzy z USA, z j.francuskiego lektor z Francji,
  • fachowa opieka pedagoga, pomoc psychologiczna,
  • każdy uczeń bierze udział w programie szkół partnerskich: w pierwszej klasie - wymiana ze szkołą w Wilnie/ Litwa/; w drugiej ze szkołami w Berlinie i Poczdamie /Niemcy/
  • chór szkolny prezentujący wysoki poziom artystyczny, w 2006r. dwukrotnie występował wspólnie z ZPiT”Śląsk”, wyjazdy zagraniczne do Francji(2004), Szwajcarii(2006), planowany wyjazd na Korsykę (2007) i do Finlandii(2008).
Warunki naboru na rok szkolny 2007/2008

O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata.
Punkty przyznawane są w następujący sposób:

I. Maks. 100 punktów za wynik egzaminu gimnazjalnego, przeprowadzonego przez OKE.
II. Maks. 64 punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów:

Klasa proeuropejska:
język polski, język angielski, historia, geografia

Klasa matematyczna:
język polski, matematyka, biologia, fizyka lub chemia

Punktacja:
celujący 16 pkt. bardzo dobry 13 pkt. dobry 10 pkt. dostateczny 6 pkt. dopuszczający 3 pkt.
III. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 8 punktów.

IV. Maks. 20 punktów za udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty

V. Maks. 8 punktów (2 x 4 punkty) za osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub inne konkursy, co najmniej na szczeblu powiatowym. Można brać pod uwagę udział w dwóch konkursach.

VI. Maks. 60 punktów za rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez komisję szkolną.

VII. Łączna ilość punktów możliwa do uzyskania przez kandydata 260.


ZAPRASZAMYoferta należy do kategorii:
oferta dotyczy miast: